Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ

 

Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ

Η εταιρεία Domical κατασκευάζει και τοποθετεί κουφώματα συνθετικά (PVC) και αλουμινίου θερμοδιακοπτόμενα με σήμανση CE τα οποία πληρούν τις ενεργειακές προδιαγραφές του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ».

Από την έναρξη του προγράμματος μέχρι σήμερα, η Domical έχει υλοποιήσει πλήθος προγραμμάτων με πλήρη επιτυχία και ταχύτητα.

Η Domical ως τεχνική και εμπορική εταιρεία, έχει τη δυνατότητα υλοποίησης και όλου του πακέτου του προγράμματος (κουφώματα - τέντες - λέβητες αερίου - aircodition - θερμοπροσόψεις κλπ)

Υλοποιεί το πρόγραμμα ακριβώς σύμφωνα με τους όρους του. Ο ιδιώτης πελάτης δεν καλείται σε καμιά περίπτωση να καταβάλει την επιδότηση με την υπόσχεση της επιστροφής.

Με την έκδοση της απόφασης υπαγωγής κατατίθεται η προκαταβολή του δανείου ή η ιδιωτική συμμετοχή στην εταιρεία και με την ολοκλήρωση του έργου η εταιρεία λαμβάνει την επιδότηση και το υπόλοιπο του δανείου (εφόσον υπάρχει δανειοδότηση).


Η εταιρεία Domical συμμετέχει στο πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον ΙΙ". Εκτός από την κατασκευή και τοποθέτηση κουφωμάτων σύμφωνα με τα κριτήρια του προγράμματος η εταιρεία μας αναλαμβάνει εάν ο πελάτης το επιθυμεί όλη την διαδικασία που απαιτείται για το πρόγραμμα(αίτηση ενεργειακά πιστοποιητικά κλπ) καθώς και όλες τις υπόλοιπες εργασίες που είναι επιλέξιμες από το πρόγραμμα (θερμοπρόσοψη, φυσικό αέριο, σύστημα σκίασης κλπ). Η Domical έχει μεγάλη εμπειρία από την υλοποίηση με επιτυχία πολλών προγραμμάτων του "Εξοικονόμηση κατ' οίκον Ι" και διαθέτει όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις.

Η εταιρεία μας πληρώνεται αποκλειστικά από το πρόγραμμα και σε καμία περίπτωση δεν ζητάει χρήματα τα οποία θα επιστραφούν μετά την πληρωμη (Η διαδικασία αυτή είναι λανθασμένη και δεν διασφαλίζει σε καμία περίπτωση τον πελάτη).

Εάν έχετε κάνει αίτηση η οποία έχει εγκριθεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας δώσουμε προσφορά για τα κουφώματα σας καθώς και για να σας ενημερώσουμε για όλες τις λεπτομέρειες του προγράμματος. Τηλ.2310911361 ή επισκευθείτε μας στην έκθεση μας στην οδό Υμηττού 40.

 

Για να κατεβάσετε τον πλήρη οδηγό του προγράμματος πατήστε εδώ

 

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τα βασικά στοιχεία του προγράμματος

 

 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που:

 • Έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία
 • Πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών του Πίνακα 1

 

Επιλέξιμη κατοικία

Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία, καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα που:

 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
 • Υφίσταται νόμιμα
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

 

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση Ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 € ανά τ.μ. επιφάνειας κύριας χρήσης της κατοικίας, με μέγιστο κόστος παρεμβάσεων ανά μονοκατοικία/διαμέρισμα τις 25.000 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στην περίπτωση διαμερίσματος σε πολυκατοικία, το ανωτέρω ποσό περιλαμβάνει και την αναλογία των κοινοχρήστων

 

Κριτήρια κατηγοριών

Ο ωφελούμενος δικαιούται επιχορήγηση σύμφωνα με το παρακάτω Πίνακα 1 και είτε αποπληρώνει το υπόλοιπο ποσό με ίδια κεφάλαια, είτε, εφόσον το επιθυμεί, συνάπτει δανειακή σύμβαση με 100% επιδότηση επιτοκίου.

Πίνακας 1

 

Επιλέξιμες παρεμβάσεις

Οι επιλέξιμες κατηγορίες παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, είναι:

 1. Αντικατάσταση κουφωμάτων.
 2. Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
 3. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
 4. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.
 5. Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ).

Αντικατάσταση Κουφωμάτων: Αναλυτική περιγραφή παρεμβάσεων

Βάσει των απαιτήσεων του προγράμματος για ενεργειακή αναβάθμιση, η παρέμβαση αφορά κατά βάση σε αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων (συμπεριλαμβανομένης της αποξήλωσης τους και των εργασιών που απαιτούνται για την τελική διαμόρφωση του δομικού στοιχείου) με θερμομονωτικά/ θερμο-διακοπτόμενα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες.

Επιλέξιμη είναι και η αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών προσαρμογής του πλαισίου) με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται ενεργειακή αναβάθμιση του κουφώματος (υφιστάμενο πλαίσιο και υαλοπίνακας) πάνω από τις ελάχιστες απαιτήσεις.

Επιλέξιμη επίσης είναι η αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία και κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοικία Δεν συμπεριλαμβάνονται όμως «ανοίγματα» προς εσωτερικούς χώρους του κτηρίου θερμαινόμενους ή μη (π.χ. πόρτα διαμερίσματος).

Στην κατηγορία αυτή γίνονται αποδεκτές και συμπληρωματικές (και όχι αυτοτελείς) δαπάνες για σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης (τέντες, εξώφυλλα, ρολά, κλπ), καθώς και πρόσθετες αναγκαίες εργασίες για την ολοκληρωμένη υλοποίηση της παρέμβασης, όπως εργασίες και πάσης φύσεως υλικά για την προσαρμογή του κουφώματος, μικροεργασίες αποκατάστασης της εμφάνισης του στοιχείου στο οποίο έγινε η παρέμβαση, αποξηλώσεις/καθαιρέσεις και αποκομιδή, σήτες κλπ.

Στα ανωτέρω όρια επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα.

 

Ελάχιστος Ενεργειακός Στόχος

Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα πρέπει να καλύπτουν τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο της αίτησης, ως εξής:

α) Για τις εισοδηματικές κατηγορίες 1 και 2 απαιτείται η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕνΑΚ για κάθε παρέμβαση που υλοποιείται και επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς (προ παρεμβάσεων).

β) Για τις εισοδηματικές κατηγορίες 3 έως 7 απαιτείται η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕνΑΚ για κάθε παρέμβαση που υλοποιείται και επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς (προ παρεμβάσεων).

 

Απαιτούμενα βήματα

 1. Συγκέντρωση απαιτούμενων δικαιολογητικών
 2. Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση (Α’ ΠΕΑ) βάσει του ΚΕνΑΚ 2017.
 3. Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης στο http://exoikonomisi.ypen.gr
 4. Έναρξη Υλοποίησης Έργου – Εκταμίευση προκαταβολής δανείου ίση με το 70% του ποσού –
 5. Έκδοση παραστατικών από αναδόχους / προμηθευτές.
 6. Ολοκλήρωση Παρεμβάσεων – Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση (Β’ ΠΕΑ).
 7. Ολοκλήρωση Έργου – Προσκόμιση Δικαιολογητικών – Καταβολή της επιχορήγησης.