Έργα

Καταστήματα ΤΤ

Η εταιρεία μας κατασκεύασε τις προσόψεις των καταστημάτων του ΤΑΧΥΔΡOΜΙΚΟY ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΊΟΥ στην οδό Αγίου Δημητρίου και στην Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.Χρησιμοποιήθηκαν σύνθετα πάνελ ETALBOND της εταιρείας ΕΤΕΜ.