Έργα

Διαχωριστικά κτίρια γραφείων Δ4 α.ε.

Διαχωριστικά σε τριώροφο κτίριο γραφείο της εταιρείας δ4 α.ε. στην ΒΙΠΕ Σίνδου.Χρησιμοποιήθηκε το σύστημα διαχωρισιτικών της ALUMIL P100.Το έργο κατασκεύασε η τεχνική εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.