Έργα

Υαλοπέτασμα στο Ρετζίκι

Υαλοπέτασμα σε επαγγελματικό χώρο που κατασκεύασε η εταιρεία μας με το σύστημα ALUMIL M1. Το κτίριο αυτό βρίσκεται στον δρόμο του Ρετζικίου