Έργα

Υαλοπέτασμα Ερμού 18α

Η Εταιρεία μας κατασκεύασε και τοποθέτησε υαλοπέτασμα στην πρόσοψη του κτηρίου γραφείων στην οδό Ερμού 18α στη Θεσσαλονίκη.