Έργα

Νεοκλασσικό κτίριο οδός Βογατσικού

Αντικατάσταση κουφωμάτων σε νεοκλασσικό κτίριο στην οδο Βογατσικού στο κέντρο της Θεσσαλονίκης