Έργα

Ναός ιδρύματος ΕΛΠΙΣ

Ο Ναός αυτός βρίσκεται στο πραύλιο του ιδρύματος ΕΛΠΙΣ  στην Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης