Έργα

Μονοκατοικία στη Θεσσαλονίκη

Μονοκατοικία στη Θεσσαλονίκη στην οποία χρησιμοποιήθηκαν τα συστήματα ELVIAL 5600 ELVIAL6800 και ELVIAL 7200 για αίθρια καθώς και κάγκελα αλουμινίου ανοδιωμένα σε απόχρωση απομίμησης INOX