Έργα

Studio ΕΡΤ

Η Εταιρεία μας ανέλαβε την τοποθέτηση ακουστικού βινυλικού δαπέδου στο Studio C της ραδιοφωνίας της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Αρχικά έγινε αποξύλωση του παλιού πλαστικού δαπέδου, στην συνέχεια έγινε εφαρμογή αυτοεπιπεδούμενης τσιμεντογωνίας και τέλος έγινε η τοποθέτηση του καινούριου δαπέδου.